ارتباط ph با دسترس بودن عناصر غذایی

در نمودار فوق عرض هر نوار مشخص کننده در دسترس بودن مواد غذایی است. معمولاً در خاک‌های با PH بالاتر ( قلیایی ) و یا پائین‌تر ( اسیدی ) میزان در دسترس بودن عناصر ریز مغذی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هر چه PH خاک از 7 بالاتر و یا پائین‌تر باشد به همان نسبت میزان در دسترس بودن عناصر ریزمغذی، کمتر می‌شود.

/ 0 نظر / 114 بازدید