ابری

نام علمی:Ageratum houstonianum 
نام انگلیسی:Floos flower 
خانواده: Asteraceae 


طول دروه زندگی: یک ساله 
ارتفاع بوته: 15 تا 45 سانتیمتر 
شرایط خاک (از نظر رطوبت ): با زهکشی خوب ، کمی مرطوب 
نوع خاک: حاصلخیز 
شرایط نور: آفتاب 
مقاومت به سرما: ندارد 
زمان و روش تکثیر: ازدیاد آن از طریق کاشت بذر در اسفند یا فروردین ماه در خزانه و انتقال نشاء ها در اردیبهشت ماه به زمین اصلی صورت می گیرد . همچنین می توان بذرها را در اردیبهشت ماه در زمین اصلی کشت نمود و یا آن را از طریق قلمه تکثیر کرد. 
رنگ گل: آبی و بنفش 
زمان گلدهی: از اوایل فصل تابستان تا اواخر آبان و حتی در آذر ماه 
کاربرد:جهت حاشیه ها : گلدانها ، کشتهای توده ای ، طرحهای شطرنجی و نیز به طور مخلوط همراه با شمعدانی در باندها 

مراقبت ها: گلهای پژمرده به منظور تحریک گلدهی دوباره حذف شوند. 
مشخصات ویژه: گیاه پر رشدی است و در بستر کات اگر همراه با گلهای دیگر مثلا" گل ناز و غیره کت شود بر آنها غالب می گردد . ریشه آن به دلیل سطحی بودن سبب نفوذ پذیری بیشتر خاک می گردد.

/ 0 نظر / 37 بازدید