کنه تارعنکبوتی (دونقطه ای)

نام علمی : Tetranychus urticae

مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی دارای اهمیت زیادی از نظرصرفه جوئی در هزینه نگهداری و افزایش کمیت و کیفیت فضای سبز می باشد. یکی از آفت های مهم و متداول کنه تار عنکبوتی است. این آفت چند میزبانه بوده و هر ساله خسارات فراوانی به درختان مثمر و غیرمثمرو بوته های زینتی وارد می آورد.
مشخصات ظاهری:
این آفت جانوری است به اندازه 3/0 تا5/0 میلیمتر ، تغییر رنگ بدن آنها فصلی است به طوری که در فصل بهار و تابستان به رنگ سبز متمایل به زرد با دو لکة پشتی جانبی تیره ودر اواخر پائیز و زمستان به دلیل بیرون فرستادن مواد داخل روده های بزرگ به رنگ قرمز مشاهده می شوند.
این کنه چند میزبانه بوده و بیش از150 گونه گیاه مانند لوبیا ، باقلا، شبدر،یونجه،پنبه و گیاهان زینتی، درختان میوه و غیر مثمره را مورد حمله قرار می دهد. این کنه با تنیدن تار سطح برگهای میزبان را همراه با قشری مانند گرد و خاک می پوشاند.
علائم خسارت :
یکی از برجسته ترین نشانه های این آفت وجود تارهای ابریشمی همراه با حالت خاک گرفتگی بوده سپس پشت برگها بصورت برنزه و در تراکم بالا بصورت قهوه ای تیره در آمده و در نهایت خشک می شوند.گاهی نیز برگها در اثر از دست دادن شیرة گیاهی دور دمبرگ اصلی خمیده می شوند.
نوع خسارت و نحوة تغذیه آفت:
خسارت این آفت به صورت کمی(کاهش شدید میزان محصول) و کیفی(به دلیل ایجاد تارهای ابریشمی در پشت برگها و جذب گرد وغبار) می باشد. رشد این جانور در پشت برگها و تغذیه آنهااز شیرة سلولی بوده ودر هر دقیقه قادر است18 سلول گیاهی را از بین ببرد.
عوامل طغیان این آفت:
1- افزایش دمای محیط 2- خشکی محیط(رطوبت پایین) 3- افزایش طول روز
زیست شناسی:
این آفت زمستان را بسته به شرایط آب و هوائی منطقه به صورت جانور کامل در لابلای بقایای گیاهی،زیر کلوخه ها،روی گیاهان همیشه سبز وعلف های هرز حاشیه مزارع به صورت غیرفعال سپری می نماید. کنه های زمستانی قرمز آجری هستند و در اوایل بهار روی علف های هرز تخم ریزی می کنند. سپس گیاهان زراعی، زینتی، سبزی و جالیز را مورد حمله قرار می دهند. هر کنه ماده 40-80 عدد تخم می گذارد. تخم ها بسته به درجه حرارت پس از 12-15 روز تفریخ شده
و پوره های کنه خارج شده و پس از سه نوبت پوست عوض کردن کامل می گردند. دوره زندگی نسل کامل کنه 15-22روز طول می کشد و چندین نسل در سال دارد.

مبارزه:
1- رعایت اصول صحیح زراعی و از بین بردن علف های هرز
2- سمپاشی با یکی از سموم کنه کش انتخابی جدید مانند امایت ( پروپارژیت ) به نسبت 1 در هزار و یا اورتوس با نام ژنریک ( فن پیروکسی میت ) به نسبت 5/0 در هزار به صورتی که تمام سطح وپشت برگهای گیاه را بطور یکنواخت بپوشاند

/ 0 نظر / 81 بازدید