زیتون تلخ

نام علمی: Melia azedarach

 

زیتون تلخ بیشتر برای تهیۀ سایه استفاده می شود. این درخت به دلیل داشتن گل های زیبای بنفش و خوشبو و نیز میوه های زرد رنگ در کنار خیابان ها، پارک ها و ... به عنوان گیاهی زینتی کاشته می شود. زیتون تلخ همچنین برای ضدعفونی، سقط جنین، اسهال زایی و نیز به عنوان ادرارآور و دفع کنندۀ حشرات به کار رفته است. برگ های این درخت دارای ماده ای به ملیاسین بوده و این ماده می تواند استخراج شود. مادۀ مذکور در مقابل نوع اول ویروس تب خال (Herpes simplex type 1 = HSV-1) مؤثر واقع می شود.

زیتون تلخ معمولاً درختی خزان دار با ارتفاع حدود 12 متر بوده ولی در مناطق بومی حتی تا 30 متر ارتفاع دارد. در خوزستان در زمستان وارد خزان می شود. گل های ان خوشبو و ستاره ای شکل بوده و در گل آذین پانیکول آراسته شده اند. میوه های زیتون تلخ از نوع شفت بوده و برای بسیاری از پستانداران از جمله انسان سمی است، ولی پرندگان بدون اثر مسمومیت از آن ها تغذیه می کنند. طبق برخی از گزارش ها خوردن 6 تا 8 میوه از میوه های زیتون تلخ، برای از پای در آوردن انسان کافی است.

برگ های این درخت شبیه برگ های درخت زبان گنجشک بوده و به همین دلیل نام جنس زیتون تلخ Melia گذاشته شده است. ابوعلی سینا پزشک ایرانی نام azedarach را برای این گیاه سمی انتخاب کرده است.

این درخت بومی استرالیا و جنوب شرقی آسیا بوده و آفتاب کامل را ترجیح می دهد ولی قادر به رشد در مناطقی با سایۀ جزئی نیز می باشد. دورۀ خشکی طولانی را تحمل کرده و بسیاری از یخبندان ها را تحمل می کند. به شدت به گرما، خاک های فقیر و خشکی مقاوم است. با توجه به اینکه بذر زیادی تولید می کند، در بسیاری از نواحی به عنوان گیاهی مهاجم مطرح شده است. موادی با خاصیت دگرآسیبی از ریشه و برگ های زیتون تلخ ترشح می شود که رشد بسیاری از گونه های گیاهی را متأثر می کند.

تکثیر زیتون تلخ به سادگی از طریق بذر و قلمۀ ریشه صورت می گیرد. بذرهای زیتون تلخ چندرویانی (Polyembryonic) است. تبمار بذرهای این درخت جهت تندش لازم نمی باشد.

در دانشگاه رامین زیتون تلخ را می توان جلوی گروه صنایع غذایی و نیز محل کاشت سبزی و گل مربوط به گروه باغبانی یا باغ گیاه شناسی سابق (نزدیک خوابگاه زیتون) مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 94 بازدید