صنوبر

مقدمه

مصرف سالیانه چوب در صنایع و سایر بخش ها در کشور نزدیک به 12 میلیون متر مکعب است. رویشگا هها ی طبیعی جنگلی در کشور توان تامین این مقدار چوب مورد نیاز را ندارند بنا بر این استفاده بهینه و در ست از عرصه های موجود و همچنین استفاده از اراضی مستعد کشت درخت که به دلایل مختلف از جمله شیب زیاد برای کشت محصولات زراعی مناسب نبوده و هر ساله در اثر فرسایش توسط بارندگی ها خسارات جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد میکند لذا همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا باید برای کاشت گونه های درختی که رشد سریع دارند مورد نظر قرار گیرند

صنوبر

 

گیاه شناسی صنوبر

صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است . گل ها معمولا قبل از برگ در اوائل بها ظاهر می شود . گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی در ختان جدا قرار دارند بذر در داخل کپسول بوده که هر کپسول نیز غالبا دارای 2 تا 4 دریچه است در انتهای هر بذر کرک های سفید رنگ ابریشم مانندی قرار دارد که به پخش و انتشار آن کمک زیادی میکند پوست تنه درختان جوان اکثرا سفید و یا سبز رنگ بوده و با افزایش سن شیارها ی عمیق و نیمه عمیق در آن ظاهر شده و رنگ آن نیز تیره میگردد

برگها به شکل قلبی و یا تخم مرغی کشیده با کناره دندانه دار روی دمبرگ بلند قرار دارند جوانه ها معمولا با یک ماده مومی شکل پوشیده شده و حالتی براق دارند جنس populus که در فارسی و به طور عام صنوبر نامیده میشود نام های فراوانی از جمله تبریزی . راجی . کبوده . سفیدار . یا سپیدار دارد

تکثیر صنوبر: تکثیر صنوبر به دو روش جنسی و غیر جنسی امکان پذیر میباشد در روش جنسی بدلیل پاین بودن قوه نامیه بذور و حساس بودن گیاهچه ها به بیماری مرگ گیاهچه بسیار مشکل میباشد به همین دلیل تکثیر از طریق غیر جنسی اسان تر و مقرون به صرفه تر است این روش به دو صورت انجام می گیرد 1- با استفاده از قلمه که راه بسیار آسان و معمول در کشور می باشد 2- کشت بافت که این روش در کشورهای دیگر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد ودر ایران هنوز بصورت فراگیر نشده ودر حالت آزمایشگاهی ویا در مراکز تحقیقاتی می باشد . لذا به دلیل عملی تر بودن روش تکثیر با استفاده از قلمه از توضیح در مورد سایر روشها خو داری نموده و به شرح آن می پردازیم مشخصات قلمه و زمان تهیه آن : قلمه باید از قسمت میانی ساقه نهال یکساله و شاخه ها ی جوان یکساله و پا جوش ها ی حاصل از کنده دارای قطر 1الی 2 سانتیمتر به طول 18 الی 22 سانتیمتر که دارای 3 الی 5 عد د جوانه سالم باشد تهیه شود. سرانتهایی (قطورتر ) قلمه باید بصورت مورب بریده شود تا هم براحتی در خاک فرو رفته و هم تولید کالوس بیشتری در سطح مقطع نماید بهترین زمان قلمه گیری پس از پایان یخبندان زمستانه است قلمه ها باید بلا فاصله بعد از تهیه در خاک قرار گیرند در صورت طولانی شدن مدت باید در بستری از ماسه نگهداری شود . کاشت قلمه قلمه ها باید بصورت ردیف به فاصله 15 تا 20 سانتیمتر روی ردیف و 150 تا 180 سانتیمتر بین ردیف برای سهولت در انجام وجین و کنترل علف هرز کاشته شود قرار دادن قلمه در خاک باید بصورت مورب بوده و یک جوانه خارج از خاک و یک جوانه هم در سطح خاک باشدتا در صورت اسیب دیدن جوانه انتهایی جایگزین آن گردد در زمینهای با خاک سطحی سفت و سطح سفره آب زیر زمینی پایین باید طول قلمه ها را بیشتر گرفت مراقبت های لازم برای قلمه ها :

  1. آبیاری : در مراحل ا ولیه رشدنهال آبیاریباید با فاصله زمانی کوتاه و مقدار آب کمتر صورت گیرد به مرور زمان فاصله زمانی بیشتر و مقدار آب نیز بیشتر می گردد
  2. خاک دهی پای بوته : این کار باعث رشد بهتر نهال و توسعه ریشه و مانع از بیرون آمدن ریشه از خاک میشود
  3. وجین علفهای هرز
  4. هرس : در صورتی که از یک قلمه دو یا چند شاخه ایجاد قویترین و بهترین شاخه را حفظ و ما بقی را حذف می کنیم

صنوبر ازجمله درختانی است که این شرایط را دارا بوده و کاشت آن میتواند علاوه بر تامین چوب مورد نیاز از نابودی عرصه های طبیعی جلوگیری نماید

/ 0 نظر / 111 بازدید